INNERLIJKE ENERGIE KRACHT

Privacybeleid

Innerlijke Energie Kracht is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Innerlijke Energie Krachtverwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


Voor- en achternaam

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Innerlijke Energie Kracht verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Innerlijke Energie Krachtbewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld.


Delen van persoonsgegevens met derden

Innerlijke Energie Krachtv erkoopt gegevens niet aan derden.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Innerlijke Energie Kracht gebruikt cookies om de website optimaal te kunnen laten functioneren.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Innerlijke Energie Kracht en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Innerlijke Energie Kracht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: info@innerlijkeenergiekracht.nl

Innerlijke Energie Kracht

Remon Kuijten

Gevestigd in Zierikzee

Copyright © 2022 Innerlijke Energie Kracht | Disclaimer | Privacy | ZienWebdesign